Cultural Tours

Cestovný ruch je cestovanie za zábavou alebo obchodom; tiež teória a prax cestovania, podnikanie pri prilákaní, ubytovávaní a zábave turistov a podnikanie pri prevádzkovaní zájazdov. Cestovný ruch môže byť medzinárodný alebo v rámci krajiny cestujúceho. Svetová organizácia cestovného ruchu definuje cestovný ruch všeobecnejšie, v termínoch, ktoré „prekračujú bežné vnímanie cestovného ruchu ako obmedzeného len na dovolenkové aktivity“, ako ľudí „cestujúcich a zdržujúcich sa na miestach mimo svojho obvyklého prostredia najviac jeden rok za sebou. rekreačné, obchodné a iné účely“.

Cestovný ruch môže byť domáci alebo medzinárodný a medzinárodný cestovný ruch má vstupné aj výstupné dôsledky na platobnú bilanciu krajiny. Cestovný ruch je dnes hlavným zdrojom príjmov pre mnohé krajiny a ovplyvňuje hospodárstvo zdrojových aj hostiteľských krajín, pričom v niektorých prípadoch je životne dôležitý.

Luxury Villa Property Desc: Property Location Located in Waiheke Island (Oneroa), Delamore Lodge is within a 15-minute walk of Matiatia Wharf Ferry Terminal and Owhanake Bay....
View Details
Available through out the year:
 • jan
 • feb
 • mar
 • apr
 • máj
 • jún
 • júl
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec