Prečo cestovný ruch?

Cestovný ruch je jedným z najsilnejších a najčastejšie prehliadaných nástrojov na podporu hospodárskeho a sociálneho rozvoja v bohatých, ale aj chudobných krajinách.

Cestovný ruch je jedným z najväčších priemyselných odvetví na svete a jedným z najväčších vývozcov, je motorom hospodárskeho rastu na celom svete. Je to jeden z piatich najvýznamnejších exportov vo viac ako 150 krajinách a na prvom mieste v 60 krajinách sveta. Cestovný ruch podporuje 10% všetkých hospodárskych aktivít na planéte a 8% celosvetovej zamestnanosti. Jedná sa o jeden z najväčších zdrojov devízových príjmov v Spojených štátoch a väčšine západnej Európy a je tiež popredným vývozcom vo viac ako polovici najmenej rozvinutých krajín. To nemá obdoby v žiadnom inom priemyselnom odvetví.

Stručne povedané, cestovný ruch je najväčší biznis.

Vyvíja sa opatrne a premyslene. Zo skúseností možno povedať, že vo všeobecnosti je to environmentálne veľmi priaznivý biznis. A čo je dôležitejšie, pomáha zachovať prírodné zdroje, ktoré by inak mohli byť vyčerpané, a môže pomôcť obnoviť degradované zdroje tým, že im poskytne ekonomickú hodnotu, ako rekreačné aktíva a atrakcie pre návštevníkov. Cestovný ruch je unikátnym aj v mnohých iných oblastiach. Vo väčšine krajín možno nájsť tie najzaujímavejšie a jedinečné atrakcie (ako domorodá kultúra, príroda a prírodné rezervácie), takmer vždy vo vidieckych oblastiach, kde je chudoba často najväčšia a najťažšie riešiteľná. To predstavuje neuveriteľné príležitosti pre cestovný ruch, ktorý prispieva k hospodárskemu rozvoju a zachovaniu destinácie.

Rozvoj cestovného ruchu a zvyšovanie konkurencieschopnosti destinácie pomáha:

  1. Vytvárať pracovné miesta. Cestovný ruch je priemysel s vysokým podielom ľudskej práce, ktorý si nevyžaduje významné technické zručnosti alebo veľké kapitálové investície.
  2. Znižuje migráciu z vidieckych, do mestských častí a do zahraničia, ktorá oslabuje rozvoj vidieka a premnožuje mestskú populáciu,
  3. Zachovať kultúru a prírodné zdroje.  Cestovný ruch pridáva hodnotu turistickým atrakciám, zvyšuje ich ekonomický prínos a stimuluje ich ochranu.
  4. Vyzdvihnúť autenticitu. Prakticky každá krajina na svete má jedinečné turistické aktíva, ktoré môže rozvíjať a predávať.

Výzvou je premeniť tieto aktíva cestovného ruchu na konkurencieschopné, obchodovateľné výrobky spôsobom, ktorý maximalizuje sociálne a ekonomické výhody a minimalizuje možné negatívne vplyvy.

Toto je vízia a poslanie spoločnosti TOPTOUR aj na Slovensku.

Pridaj komentár