Strategické plánovanie

Strategické plánovanie je komplexný proces určovania toho, čo by sa malo stať s podnikom cestovného ruchu alebo s destináciou a kroky potrebné na dosiahnutie tohto cieľa.
TOPTOUR môže pomôcť vám a vašim kľúčovým zainteresovaným partnerom vytvoriť integrovaný strategický plán, ktorý objasňuje a vytvára konsenzus pre budúci úspech.
TOPTOUR hodnotí plný potenciál našich klientov a spája ciele s činnosťami a prostriedkami potrebnými na ich dosiahnutie. Naše služby strategického plánovania ponúkajú systematický proces, v rámci ktorého sa spýtate a odpoviete si na najdôležitejšie otázky týkajúce sa prípravných procesov a aj vedúcich k úspešnému vykonaniu plánu.
Sieť TOPTOUR poskytuje komplexné riešenia strategického plánovania pre podniky aj destinácie so službami, ktoré riešia rôzne potreby. Chápeme a uznávame jedinečné a výnimočné skúsenosti, ktoré žiada dnešný cestovateľ, a veríme, že je dôležité rozvíjať cestovný ruch spôsobom, ktorý prináša najväčší prínos miestnym zainteresovaným stranám, pri zachovaní prírodných hodnôt pre budúce generácie. Prostredníctvom komplexného súboru služieb strategického plánovania vám spoločnosť TOPTOUR tiež pomôže pri dosahovaní špecifických rozvojových cieľov.
Ak je všetko správne, môže byť rozvoj cestovného ruchu efektívnym nástrojom na stimulovanie hospodárskeho rastu, zmiernenie chudoby, zachovanie biodiverzity, zachovanie kultúry a tradícií a vytváranie pracovných príležitostí pre miestne komunity.

Procesy strategického plánovania:

  1. Hodnotenie destinácií
  2. Generálny plán cestovného ruchu
  3. Územné plánovanie a architektúra ekologických riešení
  4. Marketingové stratégie
  5. Biznis Plán
  6. Ochranárske plánovanie cestovného ruchu

Pridaj komentár