Rozvoj cestovného ruchu

Globálny cestovný ruch je všeobecne uznávaný ako jedno z najväčších odvetví na svete a jeden z najvýznamnejších zdrojov zamestnanosti a hrubého domáceho produktu (HDP). Cestovný ruch má osobitný prínos pre hospodárstva rozvojových krajín, kde sa vytvára väčšina pracovných miest a podnikov v sektore cestovného ruchu.

Z hľadiska hodnotenia stavu cestovného ruchu, Slovensko zaujíma veľmi nelichotivú pozíciu v EÚ. Sme prakticky na chvoste. Predbehli nás aj Rumuni a Bulhari.

TOPTOUR sa zaviazal k rozvoju cestovného ruchu, ktorý vytvára pozitívne skúsenosti pre miestnych ľudí, miestne podniky a samotných turistov. Zavádzame komplexné programy zamerané na zlepšenie kvality života pre miestnych obyvateľov bez ohrozenia budúceho blahobytu ľudí alebo planéty.

Pozývame vás, aby ste preskúmali nasledujúce konzultačné služby v oblasti rozvoja cestovného ruchu:

tourism-business-and-product-developmentcircuit-and-route-developmentmeasuring-tourism-impacts
climate-change-and-tourismagriculture-and-tourism