Vývoj pracovnej sily

Konkurencie schopné destinácie myslia dlhodobo. Investujú predovšetkým do skutočného motora turistického ruchu, do oblasti ľudských zdrojov.

Tí, ktorí pracujú v odvetví, sú predpokladom úspechu podnikov, destinácií a krajín cestovného ruchu. Práve oni sú tými prvými, kto prichádza do styku s hosťom. Prvý dojem je dôležitý; to čo si hosť so sebou odnesie sú emócie, zážitky, sprostredkované ľudmi. TOPTOUR nadväzue spoluprácu so samosprávou a vzdelávacími inštitúciami, s cieľom posilniť dlhodobú dostupnosť kvalifikovaných odborníkov v oblasti cestovného ruchu, s cieľom poskytnúť výnimočný zážitok návštevníkom. Budovanie pracovnej sily svetovej úrovne si vyžaduje premyslenú spoluprácu medzi súkromným sektorom na vytváranie pracovných miest v oblasti cestovného ruchu a verejným sektorom, s cieľom vytvoriť vhodné prostredie pre vzdelávanie a produktivitu.

TOPTOUR spája tieto skupiny a rozvíja programy, ktoré posilňujú existujúcich poskytovateľov vzdelávania a odbornej prípravy, vytvárajú zručnosti na uspokojenie súčasného a predpokladaného dopytu, dopĺňajú medzery na trhu práce a pomáhajú vytvárať príležitosti pre mladých ľudí v odvetví cestovného ruchu.

Čo možno očakávať ?

Hodnotenie pracovnej sily – podrobná analýza oblasti zamestnanosti vrátane prekážok, ktoré existujú pri rozširovaní
Cesty zamestnanosti – stratégie pre učňovské a stážové programy, ktoré umiestňujú kandidátov na pracovisko čo najskôr.
Vzdelávacia reforma – Zlepšenie schopností existujúcich poskytovateľov vzdelávania a odbornej prípravy na uspokojenie požiadaviek priemyslu na zručnosti.
Zameranie na mládež – Analýzy vnímania mládeže v odvetví cestovného ruchu a stratégie na zlepšenie príležitostí na vykonávanie kariéry v cestovnom ruchu.

Udržateľnosť pracovnej sily – medzi najdôležitejšie úlohy patrí požiadavka na udržanie kvalitnej pracovnej sily v destinácii, odkiaľ pochádzajú.  Zavedením a  používaním progresívnych systémov hodnotenia výkonov pracovníkov rastie autorita podniku a lukratívnosť destinácie. Môže významne prispieť k návratu kvalitnách pracovníkov z cudziny, kam odišli za skutočným ocenením ich šikovnosti.