Metodika hodnotenia

Pri budovaní pevných základov destinačného marketingového centra je nutné zhromaždiť kvalitné údaje o destinácii, jej ponuke a jej osobitostiach. Až potom možno nachádzať príležitosti pre rozvoj a partnerstvá.

Vrcholová procesná mapa

popisuje súčasný stav hodnotenej destinácie, najmä role, funkcie, kompetencie, subordináciu a procesy podniku, destinácie. Predstavuje základný dokument pre členov projektového tímu. Skôr ako sa pristúpi k hodnoteniu destinácie, prikročí sa k hodnoteniu vybraných podnikov služieb CR, v zmysle rovnakej metodológie.

Systém hodnotenia služieb CR. Aktualizácia modelu AS IS.

Stupnica hodnotenia

ratingslovné hodnoteniesplnených podmienok
A– vynikajúce, eminentné, bez chyby, jedinečné,od 91 – 100%
B– Je čo vylepšovať, v rozvoji, bezpečné,65%  – 90%
C– Zmeny sú nutné, na hranici bezpečnosti34% – 64%
D– Nebezpečné, úplne zle,  zrušiť, zavrieť, ukončiť činnosť,…menej ako 33%

Za účelom zberu údajov a ich aktuálizácie je vytvorená Spravodajská informačná báza, /IIB – Intelligence information base/. Je aktualizovaná v reálnom čase, v reálnom prostredí a skutočnými ľuďmi.  Tvorí sa z nasledovných zdrojov a to:

α.

Public

rating – hodnotenie verejnosťou, hosťami

pôvod informácií:

 • TOPTOUR, skúsenosti našich členov a hostí,
 • Booking. com, TripAdvisor,  – oficiálne hodnotenie, voľne dostupné,
 • Ankety CK TOPTOUR SLOVAKIA, pre rezidentov destinácie, deti a mládež, zárobkovo činných, seniorov, …
 • IMR – In Medias Res -v centre diania, na živo, vybraný tím hodnotiteľov, postupuje metodicky, podľa formulárov, priamo v podniku poskytovateľa služieb CR.
 • FIREFLIES, skúsenosti našich členov a hostí,
 • Mediálne hodnotenia a tlačové správy

 

Tieto zdroje obsluhujú celosvetový turizmus, v objeme okolo jednej miliardy hostí ročne. Poskytujú subjektívne hodnotenie, ktoré odráža predovšetkým emócie hostí. Práve emócie sú príčinou toho, že ľudia cestujú a zároveň prečo sú ľudia ochotní vynakladať skutočne obrovské výdavky. Práve preto je dnes turizmus najväčším trhom a exportérom na svete.
β. Professional

rating- Odborné hodnotenie projektového tímu

 1. Rešpekt kategorizácie – 21 bodov hodnotiacich kvalitu zariadenia, personálu a služieb, v súvislosti s marketingom a predajom podniku.
 2. Rozvoj a inovácie – 7 bodov
 3. Strategické  zmeny v zmysle destinácia, krajina, ľudia, 2 body

 

Triezvy a pragmatický pohľad na súčasnosť.
γ.

Partner

 • Konkurencia – pohľad konkurencie na hodnotený podnik
 • Dodávateľsko-odberateľské vzťahy
 • Samospráva
 • Obyvateľstvo – rezidenti destinácie
Čo o Vás hovoria iní?
Ω.

Personal

hodnotenie personálom podniku, poskytovateľa služieb CR.

Metodika:

 1. 21 bodov hodnotiacich kvalitu zariadenia, vedenie a riadenie, pracovné prostredie, ohodnotenie a prístup k personálu, zdravie, rodina a škola
 2. Rozvoj a inovácie – 7 bodov
 3. Životné  zmeny – chcem zostať v podniku/chcem odísť za lepším, chcem odísť do cudziny – 3 body
Hodnotením personálom podnikov získavame verný obraz o stave personálu v zariadení a regióne ako takom. Toto hodnotenie je kľúčové pre tvorbu rozvojových modelov TO BE, resp. pre analytické plánovanie budúceho stavu model WHAT IF.
Bez kvalitného personálu niet budúcnosti pre žiadny podnik!

Váha každého zdroja hodnotenia je navzájom rovnocenná, no nezameniteľná. Celkové hodnotenie:

AAAA predstavuje absolútnu špičku, zatiaľ čo DDDD je všetko  totálne zle.

Prípravný tým hodnotenia vytipuje zariadenia v destinácii z rôznych oblastí života tak, aby ich činnosť zasahovala do cestovného ruchu a interaktivity ľudí v regióne. Tieto subjekty sú oficiálne oslovené k spolupráci pri tvorbe projektu destinačného marketingového centra. Podniky, ktoré odmietnu zúčastniť sa hodnotenia sa sami z tohoto procesu diskvalifikujú.

Vybrané subjekty hodnotenia získavajú výhodu priameho zaradenia ako spoluzakladateľa destinačného marketingového centra, lepší prístup k rozvojovým projektom a ich financovaniu. Projekty slúžia ako podklady pre vytváranie investičných príležitostí, prospektov, ktoré sú metodicky sprístupňované investorom a fondom.

Syntézou všetkých hodnotiacich zdrojov je SWAT, ktorá popisuje klady, zápory, hrozby a príležitosti destinácie, resp. hodnoteného subjektu.