Mládeži

Máme na mysli študujúcu mládež, ktorá sa pripravuje na zamestnanie v službách cestovného ruchu.

TOPTOUR vytvára veľké partnerské prostredie, kde je reálny priestor aj pre mládež, školy a ich voľnočasové aktivity. Skúsenosti z aplikácií vo svete, ako aj v najchudobnejších zemiach Afriky, ukazujú príležitosť rozvoja učebných osnov oborov cestovného ruchu, predovšetkým o prax a návyky v službách, získavanie kontaktov, fokusovanie záujmov. Toto môžu študenti získať len na stážach v reálnom prostredí v reálnom čase. Návyky sa nevybudujú za dva týždne, je nutné mládež zapájať celoročne do praxe. Rovnako dôležité ako hodnotenie v škole, je pre mladých ľudí aj reálne finančné ohodnotenie ich praxe, ako aplikácie svojich znalostí a schopností.

TOPTOUR prináša nasledovné príležitosti aplikácie mládeže, ešte počas štúdia:

1. TOPTOUR ONLINE

1.1 TOPTOUR LIVE

 • Destinačný marketing – získavanie partnerov v destinácii, mailing, účasť na hodnotení podnikov a anketách
 • Infocentrum Horehron
 • Shinrin-yoku
 • Voľnočasové aktivity s hosťami
 • Animačné programy
 • Údržba prameňov a studničiek
 • Organizovaný zber lesných plodov

4.1 s National Geographic

 • Podnikateľský prístup k ochrane
 • Program pre destinačné marketingové partnerstvo
 • Marketing cestovného ruchu
 • členstvo v NG, tvorba fotodokumentácie

4.2 s Swiss Halley

 • celoročné, globálne dostupné cestovanie pre každého,
 • školenia a kurzy pre cestovateľov, manažérov,
 • podnikanie s Fireflies.com,
 • investovanie v cestovnom ruchu.

4.3 s Travel Channel

 • implementácia Slovenska do existujúcich programov a formátov
 • slovenské osobitosti cestovného ruchu, ako kulinárstvo a pohostinnosť
 • propagácia Slovenska a regiónov formou nových formátov a eventov

4.4 s DIC – Diamond International Center

 • Diamantová istota – predaj
 • členstvo a celoživotné výhody
 • prestíž – implementácia programov
 • finančná nezávislosť, univerzálny platobný systém

5. Branding

 • Vývoj webových stránok
 • Cestovanie obchodného marketingu
 • Marketing sociálnych médií
 • Médiá a vzťahy s verejnosťou
 • Program integrovaného marketingu