Mládeži

Máme na mysli študujúcu mládež, ktorá sa pripravuje na zamestnanie v službách cestovného ruchu.

TOPTOUR vytvára veľké partnerské prostredie, kde je reálny priestor aj pre mládež, školy a ich voľnočasové aktivity. Skúsenosti z aplikácií vo svete, ako aj v najchudobnejších zemiach Afriky, ukazujú príležitosť rozvoja učebných osnov oborov cestovného ruchu, predovšetkým o prax a návyky v službách, získavanie kontaktov, fokusovanie záujmov. Toto môžu študenti získať len na stážach v reálnom prostredí v reálnom čase. Návyky sa nevybudujú za dva týždne, je nutné mládež zapájať celoročne do praxe. Rovnako dôležité ako hodnotenie v škole, je pre mladých ľudí aj reálne finančné ohodnotenie ich praxe, ako aplikácie svojich znalostí a schopností.

TOPTOUR prináša nasledovné príležitosti aplikácie mládeže, ešte počas štúdia:

1. TOPTOUR ONLINE

1.1 TOPTOUR LIVE

 • Destinačný marketing – získavanie partnerov v destinácii, mailing, účasť na hodnotení podnikov a anketách
 • Infocentrum Horehron
 • Shinrin-yoku
 • Voľnočasové aktivity s hosťami
 • Animačné programy
 • Údržba prameňov a studničiek
 • Organizovaný zber lesných plodov

4.1 s National Geographic

 • Podnikateľský prístup k ochrane
 • Program pre destinačné marketingové partnerstvo
 • Marketing cestovného ruchu
 • členstvo v NG, tvorba fotodokumentácie

4.2 s Swiss Halley

 • celoročné, globálne dostupné cestovanie pre každého,
 • školenia a kurzy pre cestovateľov, manažérov,
 • podnikanie s Fireflies.com,
 • investovanie v cestovnom ruchu.

4.3 s Travel Channel

 • implementácia Slovenska do existujúcich programov a formátov
 • slovenské osobitosti cestovného ruchu, ako kulinárstvo a pohostinnosť
 • propagácia Slovenska a regiónov formou nových formátov a eventov

4.4 s DIC – Diamond International Center

 • Diamantová istota – predaj
 • členstvo a celoživotné výhody
 • prestíž – implementácia programov
 • finančná nezávislosť, univerzálny platobný systém

5. Branding

 • Vývoj webových stránok
 • Cestovanie obchodného marketingu
 • Marketing sociálnych médií
 • Médiá a vzťahy s verejnosťou
 • Program integrovaného marketingu

Destináciám Slovenska

Stav turizmu na Slovensku je stále úbohý. Dôkazom toho je predovšetkým personalistika služieb cestovného ruchu. Slovami nášho rodáka, Sama Chalúpku:

„… a čo mladô — zutekalo,
a čo starô — nevládalo. —“
(Čítajte viac: https://zlatyfond.sme.sk/dielo/125/Chalupka_Turcin-Ponican/1#ixzz5BgkReUQZ)

Napriek obrovskému nárastu turizmu na Horehroní, služby sú personálne chudobné. Čo šikovnejší, ušli za lepšími podmienkami do cudziny. V podstate, držať sa stresových faktorov, je choré. Normálne je vyhýbať sa im. Ani voda nepotečie hore kopcom, silou-mocou.

V spolupráci s ostatnými spoločnosťami TOPTOUR, po celom svete a renomovanými inštitúciami v oblasti cestovného ruchu budeme zabezpečovať konzultačnú a poradenskú činnosť pre destinácie. Jej výsledkom budú realizácie takých zmien, ktoré znížia stres, udržia kvalitu zdrojov v destinácii a zvýšia povedomie obyvateľov destinácie. V konečnom dôsledku to povedie k zvyšovaniu záujmu o destináciu a masívnemu nárastu tržieb, ktoré bez problémov pokryjú nárast výdavkov na odmeňovanie personálu.

Vytvoríme špecializované tímy odborníkov, ktoré procesne zabezpečia všetku projektovú činnosť. Metodicky sa opierame o Know-How, overené vo svete. V bohatstve, aj chudobe.  Predovšetkým výsledky aplikácií tejto metodológie v najúbohejších častiach Afriky, ako Uganda a Zambia, nás povzbudzujú k aplikácii aj na Slovensku. Sú tu však znateľné rozdiely. Napríklad, zaostalí domorodci v Afrike vedia, že nevedia. Na rozdiel od západnej civilizácie, žiaľ na okraji ktorej sa ocitá aj srdce Európy. Mnohoročné skúsenosti vykryštalizovali metodiku projektového rozvoja turizmu tak, aby ju bolo možné aplikovať univerzálne, do nasledovnej štruktúry:

1. Strategické plánovanie:

 • Hodnotenie destinácií
 • Generálny plán cestovného ruchu
 • Územné plánovanie a architektúra ekologických riešení
 • Marketingové stratégie
 • Podnikové plánovanie
 • Ochranárske plánovanie cestovného ruchu
 • Rozvoj cestovného ruchu

2. Destinačné riadenie

 • Vývoj pracovnej sily
 • Podpora investícií
 • Cestovný ruch a rozvoj produktov
 • Vývoj okruhov a ciest
 • Meranie vplyvu na cestovný ruch
 • Zmena klímy a cestovný ruch
 • Poľnohospodárstvo a cestovný ruch
 • Remeslá a cestovný ruch
 • Školenie a vzdelávanie

3. Manažment a prevádzka cestovného ruchu

 • Školenia sprievodcov, dopravcov, personálu služieb,
 • Služby v oblasti služieb cestovného ruchu
 • Manažment informačného centra cestovného ruchu
 • Tréning udržateľnosti
 • Marketingový tréning
 • Partnerstvá v oblasti cestovného ruchu

4. Geoturistické programy TOPTOUR:

4.1 s National Geographic

 • Podnikateľský prístup k ochrane
 • Program pre destinačné marketingové partnerstvo
 • Marketing cestovného ruchu
 • členstvo v NG

4.2 s Swiss Halley

 • celoročné, globálne dostupné cestovanie pre každého,
 • školenia a kurzy pre cestovateľov, manažérov,
 • podnikanie s Fireflies.com,
 • investovanie v cestovnom ruchu.

4.3 s Travel Channel

 • implementácia Slovenska do existujúcich programov a formátov
 • slovenské osobitosti cestovného ruchu, ako kulinárstvo a pohostinnosť
 • propagácia Slovenska a regiónov formou nových formátov a eventov

4.4 s DIC – Diamond International Center

 • Diamantová istota
 • členstvo a celoživotné výhody
 • prestíž – implementácia programov
 • finančná nezávislosť, univerzálny platobný systém

5. Branding

 • Vývoj webových stránok
 • Cestovanie obchodného marketingu
 • Marketing sociálnych médií
 • Médiá a vzťahy s verejnosťou
 • Program integrovaného marketingu